Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

Opleiden in schoolOpleiden in school

Sinds 2006 zijn diverse schoolbesturen, waaronder ons schoolbestuur Movare, nauwer gaan samenwerken met de opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO), hetgeen heeft geleid tot het concept ‘Opleiden in school’. Dit concept houdt in dat de schoolbesturen een belangrijke bijdrage leveren bij het opleiden van studenten en dus toekomstige collega’s. Om dit te realiseren zijn een aantal scholen van Movare, waaronder SBO de Boemerang, ‘opleidscholen’ geworden. Op de opleidscholen worden studenten van de PABO in gelegenheid gesteld om de theorie zoals aangedragen vanuit de opleiding in de praktijk te brengen. Uiteraard is er nauw contact tussen vertegenwoordiger(s) van de opleidscholen en de PABO om afstemming te realiseren.

Een belangrijk verschil tussen de huidige ‘opleidscholen’ t.o.v. de vroegere ‘stagescholen’ is dat er nu steeds meer sprake is van ‘partners in leren’, hetgeen inhoudt dat het hele concept veel meer erop is gericht dat alle partijen (PABO - Studenten - Schoolmedewerkers) van en met elkaar leren en dit dus voor iedereen een ‘win-win-situatie’ oplevert. U begrijpt dat dit dus ook zeker ten goede komt aan het onderwijs voor uw kind. Een aantal leerkrachten volgt ook de zogenaamde ‘mentorencursus’ (of hebben deze gevolgd) om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden.

Doordat het aantal ‘opleidscholen’ beperkt is, komen op de diverse opleidscholen ook meerdere studenten, die ook weer onderling van en met elkaar kunnen leren. Dit principe wordt ook wel ‘leraarsnesten’ genoemd.

Gelet op het gegeven dat wij een SBO-school zijn, krijgen PABO-studenten pas in het tweede jaar van de opleiding de mogelijkheid om een soort ‘oriëntatiestage’ te lopen op onze school. Vervolgens kunnen studenten die op de opleiding kiezen voor de minor Orthopedagogiek, in het derde jaar van de opleiding, meestal gedurende 10 weken, stage lopen op onze school. Er is ook een mogelijkheid om als derde jaars Pabo-student(e) gedurende het hele schooljaar een aantal dagen per week stage te lopen op de SBO-school. Tot slot zijn er dan studenten die in het vierde jaar van de opleiding ervoor kiezen om af te studeren in de SBO-school. Zij worden dan LIO-leerkracht, hetgeen betekent dat de student(e) gedurende een aantal maanden van het schooljaar de groep volledig overneemt van de groepsleerkracht die de student uiteraard wel zal begeleiden en ook de eindverantwoordelijkheid voor de groep zal blijven dragen.

Naast de PABO-stagiair(e)s lopen op onze school ook regelmatig studenten van andere opleidingen stage. Hierbij valt o.a. te denken aan studenten van de opleiding Pedagogiek, studenten die een opleiding volgen tot onderwijsondersteuner, onderwijsassistent(e) of klassenassistent(e) en studenten van de opleiding creatieve therapie (drama, dans en beweging, muziek). Ook deze studenten komen op deze manier met elkaar en met PABO-studenten in contact en kunnen dus op diverse gebieden van elkaar leren.

Wij zijn er trots op dat we als ‘opleidschool’ actief zijn want op deze manier kunnen wij samen met studenten boeiend en uitdagend onderwijs verzorgen en samen met de ‘nieuwe generatie leerkrachten’ onze schoolontwikkelingsplannen vorm geven en uitvoeren. Bovendien kunnen we op deze manier ons eigen toekomstige personeel mee opleiden. Uit ervaring kunnen we al aangeven dat daardoor het ‘inwerken’ van nieuwe collega’s op onze school (die al eerder op onze school stage hebben gelopen) heel soepel verloopt.

U begrijpt dat e.e.a. wel vraagt om een goede begeleiding, coördinatie en aansturing. Onze collega, mw. Claudia van Betuw (claudia.vanbetuw@movare.nl), is daarom voor een gedeelte van haar werktijd vrij geroosterd van lesgevende taken om als schoolopleider op onze school en op de andere S(B)O-scholen van Movare deze belangrijke taak op zich te nemen.