Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

Ouders


Voor meer informatie over onze oudervereniging:
Oudervereniging


Voor meer informatie over onze medezeggenschapsraad:
Medezeggenschapsraad


"Brunssum in Actie"
Dit is een project waar wij aan deelnemen ter bevordering van de gezondheid van onze leerlingen.

Hieronder in het kort meer informatie:
T.a.v. Preventie:
1. Kleuters in Actie:
Nemen we al langer naar volle tevredenheid aan deel en daar zal groep wit ook dit schooljaar weer aan deelnemen.

2. Gezond in Actie:
Het betreft lessen/actviteiten die in de groepen aangeboden worden t.a.v. gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes.

3. Slim in Actie:
Het betreft 2 interactieve workshops voor ouders.
1 Workshop heeft intussen plaatsgevonden op de informatieavond.
Hier vindt u enkele gezonde tractatie tips:
Inspiratieboekje gezonde traktaties
Voedzaam en snel
Voedzaam en snel 2

T.a.v. signalering:
1. Stimuliz:
Net als vorig schooljaar zullen ook dit schooljaar alle kinderen (behalve de leerlingen waar ouders geen toestemming geven voor deelname) worden getest middels een leerlinvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling.

T.a.v. Curatie:
Kinderen die bij Stimuliz worden gesignaleerd als "zorgleerlingen", krijgen vanuit Riskcare een gratis buitenschools aanbod:
1. KidsXtra (4 jaar t/m 8 jaar).
2. Skills4life (8 jaar t/m 13 jaar).
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen daarvoor een uitnodiging met een aanmeldstrookje.


In het schooljaar 2014-2015 is de inspectie op school geweest. Hier leest u hun rapport.
Definitief rapport inspectiebezoek 15 juni 2015


De resultaten hiervan vindt U in de koppeling:
Oudertevredenheidspeiling


Een aantal interessante sites voor de (ouders van) schoolverlaters:
Schoolkeuze in Parkstad
Praktijkschool
Herlecollege en Thermenschool
Emmacollege